pondělí - pátek: 9 - 18 h 800 111 162

Pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „25 let CK BRENNA“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže.


1. Organizátor a pořadatel soutěže

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost BRENNA, s.r.o., se sídlem Jakubské nám. 7, 602 00 Brno, IČ: 26896451, DIČ: CZ26896451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 43921. (dále jen „organizátor“ nebo „BRENNA“)

2. Místo a termín konání soutěže

Soutěž probíhá na webových stránkách organizátora http://25let.brenna.cz v termínu od 1. 4. 2017 do 28. 5. 2017 23:59 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ nebo „termín konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, která v době a místě konání soutěže splní podmínky stanové těmito pravidly soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

Účastníkem soutěže se stává soutěžící, který se zaregistruje na webové stránce http://25let.brenna.cz, uvede přitom jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a telefonní číslo, správně zodpoví soutěžní otázky a potvrdí svůj souhlas s těmito pravidly.


Kompletní pravidla